COVID19实时定量PCR检测序列和引物

名称描述引物序列(5’>3’)标记使用浓度
2019-nCoV_N1-F2019-nCoV_N1 Forward Primer5’-GAC CCC AAA ATC AGC GAA AT-3’None20 µM
2019-nCoV_N1-R2019-nCoV_N1 Reverse Primer5’-TCT GGT TAC TGC CAG TTG AAT CTG-3’None20 µM
2019-nCoV_N1-P2019-nCoV_N1 Probe5’-FAM-ACC CCG CAT TAC GTT TGG TGG ACC-BHQ1-3’FAM, BHQ-15 µM
2019-nCoV_N2-F2019-nCoV_N2 Forward Primer5’-TTA CAA ACA TTG GCC GCA AA-3’None20 µM
2019-nCoV_N2-R2019-nCoV_N2 Reverse Primer5’-GCG CGA CAT TCC GAA GAA-3’None20 µM
2019-nCoV_N2-P2019-nCoV_N2 Probe5’-FAM-ACA ATT TGC CCC CAG CGC TTC AG-BHQ1-3’FAM, BHQ-15 µM
2019-nCoV_N3-F2019-nCoV_N3 Forward Primer5’-GGG AGC CTT GAA TAC ACC AAA A-3’None20 µM
2019-nCoV_N3-R2019-nCoV_N3 Reverse Primer5’-TGT AGC ACG ATT GCA GCA TTG-3’None20 µM
2019-nCoV_N3-P2019-nCoV_N3 Probe5’-FAM-AYC ACA TTG GCA CCC GCA ATC CTG-BHQ1-3’FAM, BHQ-15 µM
RP-FRNAse P Forward Primer5’-AGA TTT GGA CCT GCG AGC G-3’None20 µM
RP-RRNAse P Reverse Primer5’-GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT-3’None20 µM
RP-PRNAse P Probe5’-FAM – TTC TGA CCT GAA GGC TCT GCG CG – BHQ-1-3’FAM, BHQ-15 µM

1. ORF1 a/b序列
ATCGTGTTGTCTGTACTGCCGTTGCCACATAGATCATCCAAATCCTAAAGGATTTTGTGACTTAAAAGGTAAGTATGTACAAATACCTACAACTTGTGCTAATGACCCTGTGGGTTTTACACTTAAAAACACAGTCTGTACCGTCTGCGGTATGTGGAAAGGTTATGGCTGTAGTTGTGATCAACTCCGCGAACCCATGCTTCAGTCAGCTGATGCACAATCGTTTTTAAACGGGTTTGCGGTGTAAGTGCAGCCCGTCTTACACCGTGCGGCACAGGCACTAGTACTGATGTCGTATACAGGGCTTTTGACATCTACAATGATAAAGTAGCTGGTTTTGCTAAATTCCTAAAAACTAATTGTTGTCGCTTCCAAGAAAAGGACGAAGATGACAATTTAATTGATTCTTACTTTGTAGTTAAGAGACACACTTTCTCTAACTACCAACATGAAGAAACAATTTATAATTTACTTAAGGATTGTCCAGCTGTTGCTAAACAT
2. N基因
ATGTCTGATAATGGACCCCAAAATCAGCGAAATGCACCCCGCATTACGTTTGGTGGACCCTCAGATTCAACTGGCAGTAACCAGAATGGAGAACGCAGTGGGGCGCGATCAAAACAACGTCGGCCCCAAGGTTTACCCAATAATACTGCGTCTTGGTTCACCGCTCTCACTCAACATGGCAAGGAAGACCTTAAATTCCCTCGAGGACAAGGCGTTCCAATTAACACCAATAGCAGTCCAGATGACCAAATTGGCTACTACCGAAGAGCTACCAGACGAATTCGTGGTGGTGACGGTAAAATGAAAGATCTCAGTCCAAGATGGTATTTCTACTACCTAGGAACTGGGCCAGAAGCTGGACTTCCCTATGGTGCTAACAAAGACGGCATCATATGGGTTGCAACTGAGGGAGCCTTGAATACACCAAAAGATCACATTGGCACCCGCAATCCTGCTAACAATGCTGCAATCGTGCTACAACTTCCTCAAGGAACAACATTGCCAAAAGGCTTCTACGCAGAAGGGAGCAGAGGCGGCAGTCAAGCCTCTTCTCGTTCCTCATCACGTAGTCGCAACAGTTCAAGAAATTCAACTCCAGGCAGCAGTAGGGGAACTTCTCCTGCTAGAATGGCTGGCAATGGCGGTGATGCTGCTCTTGCTTTGCTGCTGCTTGACAGATTGAACCAGCTTGAGAGCAAAATGTCTGGTAAAGGCCAACAACAACAAGGCCAAACTGTCACTAAGAAATCTGCTGCTGAGGCTTCTAAGAAGCCTCGGCAAAAACGTACTGCCACTAAAGCATACAATGTAACACAAGCTTTCGGCAGACGTGGTCCAGAACAAACCCAAGGAAATTTTGGGGACCAGGAACTAATCAGACAAGGAACTGATTACAAACATTGGCCGCAAATTGCACAATTTGCCCCCAGCGCTTCAGCGTTCTTCGGAATGTCGCGCATTGGCATGGAAGTCACACCTTCGGGAACGTGGTTGACCTACACAGGTGCCATCAAATTGGATGACAAAGATCCAAATTTCAAAGATCAAGTCATTTTGCTGAATAAGCATATTGACGCATACAAAACATTCCCACCAACAGAGCCTAAAAAGGACAAAAAGAAGAAGGCTGATGAAACTCAAGCCTTACCGCAGAGACAGAAGAAACAGCAAACTGTGACTCTTCTTCCTGCTGCAGATTTGGATGATTTCTCCAAACAATTGCAACAATCCATGAGCAGTGCTGACTCAACTCAGGCCTAA
3. E 基因
ATGTACTCATTCGTTTCGGAAGAGACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGTACTTCTTTTTCTTGCTTTCGTGGTATTCTTGCTAGTTACACTAGCCATCCTTACTGCGCTTCGATTGTGTGCGTACTGCTGCAATATTGTTAACGTGAGTCTTGTAAAACCTTCTTTTTACGTTTACTCTCGTGTTAAAAATCTGAATTCTTCTAGAGTTCCTGATCTTCTGGTCTAA

对照质粒图谱

COVID19实时定量PCR检测序列和引物 COVID19实时定量PCR检测序列和引物 COVID19实时定量PCR检测序列和引物 COVID19实时定量PCR检测序列和引物

如若转载,请注明出处:https://www.ouq.net/626.html

(0)
打赏 微信打赏,为服务器增加50M流量 微信打赏,为服务器增加50M流量 支付宝打赏,为服务器增加50M流量 支付宝打赏,为服务器增加50M流量
上一篇 04/19/2020 00:32
下一篇 04/23/2020 18:16

相关推荐

 • 参与NK细胞活化、抑制和分泌的关键细胞因子

  虽然单个细胞因子能发挥一些作用,但NK细胞的完全活化、增殖、存活和效应功能通常需要不同细胞因子的组合。正调节NK细胞功能的细胞因子包括IL-2、IL-15、IL-12、IL-18、IL-21和IFG-g(主要由Th1细胞、巨噬细胞和树突状细…

  细胞生物学 09/30/2023
  202
 • conda 安装R语言及其R

  1.配置Conda镜像源 conda config –add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free conda config –add chan…

  单细胞测序 05/17/2022
  253
 • 2022年1月 精选最新R包

  Agriculture ALUES v0.2.0: Provides functions for fuzzy modeling to evaluate land suitability for different crops product…

  03/05/2022
  123
 • ROC curve analysis-什么是ROC分析

  What is a ROC curve? A ROC curve is a plot of the true positive rate (Sensitivity) in function of the false positive rat…

  04/30/2023
  150
 • 安装Seurat-data包

  SeuratData 是一种利用 R 的内部软件包和数据管理系统以 Seurat 对象形式分发数据集的机制。它为用户访问 Seurat 小节中使用的数据集提供了一种简便的方法。安装: 1.安装devtools: install.packag…

  R 01/03/2024
  292