pCDH-CMV-MCS-EF1-CopGFP-T2A-Puro(CD513B)介绍和序列

启动子: CMV
复制子: pUC
终止子: SV40 poly(A) signal
质粒分类: 病毒系列,慢病毒克隆载体
质粒大小: 8189bp
原核抗性: Amp
真核抗性: Puro
克隆菌株: Stbl3
培养条件: 37度
表达宿主: 哺乳细胞
诱导方式: 无须诱导,瞬时表达
5’测序引物: CMV-F:CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG

pCDH_maps_table_1.8.2012

质粒简介

PCDH-CMV-MCS-EF1-CopGFP-T2A-Puro polyclonal site (MCS) – in MCS is located in the CMV promoter downstream of interest gene cloning.To improve stability and CMV driven transcription translation. SV40 multi – poly adenosine acidification signal to enable the efficiency of transcription and transcription termination. The hybrid / RSV 5ltr promoter provides a high level of viral transcript expression in 293 cells of this full-length producer.

质粒序列:

1 acgcgtgtag tcttatgcaa tactcttgta gtcttgcaac atggtaacga tgagttagca
    61 acatgcctta caaggagaga aaaagcaccg tgcatgccga ttggtggaag taaggtggta
   121 cgatcgtgcc ttattaggaa ggcaacagac gggtctgaca tggattggac gaaccactga
   181 attgccgcat tgcagagata ttgtatttaa gtgcctagct cgatacaata aacgggtctc
   241 tctggttaga ccagatctga gcctgggagc tctctggcta actagggaac ccactgctta
   301 agcctcaata aagcttgcct tgagtgcttc aagtagtgtg tgcccgtctg ttgtgtgact
   361 ctggtaacta gagatccctc agaccctttt agtcagtgtg gaaaatctct agcagtggcg
   421 cccgaacagg gacctgaaag cgaaagggaa accagagctc tctcgacgca ggactcggct
   481 tgctgaagcg cgcacggcaa gaggcgaggg gcggcgactg gtgagtacgc caaaaatttt
   541 gactagcgga ggctagaagg agagagatgg gtgcgagagc gtcagtatta agcgggggag
   601 aattagatcg cgatgggaaa aaattcggtt aaggccaggg ggaaagaaaa aatataaatt
   661 aaaacatata gtatgggcaa gcagggagct agaacgattc gcagttaatc ctggcctgtt
   721 agaaacatca gaaggctgta gacaaatact gggacagcta caaccatccc ttcagacagg
   781 atcagaagaa cttagatcat tatataatac agtagcaacc ctctattgtg tgcatcaaag
   841 gatagagata aaagacacca aggaagcttt agacaagata gaggaagagc aaaacaaaag
   901 taagaccacc gcacagcaag cggccactga tcttcagacc tggaggagga gatatgaggg
   961 acaattggag aagtgaatta tataaatata aagtagtaaa aattgaacca ttaggagtag
   1021 cacccaccaa ggcaaagaga agagtggtgc agagagaaaa aagagcagtg ggaataggag
   1081 ctttgttcct tgggttcttg ggagcagcag gaagcactat gggcgcagcc tcaatgacgc
   1141 tgacggtaca ggccagacaa ttattgtctg gtatagtgca gcagcagaac aatttgctga
   1201 gggctattga ggcgcaacag catctgttgc aactcacagt ctggggcatc aagcagctcc
   1261 aggcaagaat cctggctgtg gaaagatacc taaaggatca acagctcctg gggatttggg
   1321 gttgctctgg aaaactcatt tgcaccactg ctgtgccttg gaatgctagt tggagtaata
   1381 aatctctgga acagattgga atcacacgac ctggatggag tgggacagag aaattaacaa
   1441 ttacacaagc ttaatacact ccttaattga agaatcgcaa aaccagcaag aaaagaatga
   1501 acaagaatta ttggaattag ataaatgggc aagtttgtgg aattggttta acataacaaa
   1561 ttggctgtgg tatataaaat tattcataat gatagtagga ggcttggtag gtttaagaat
   1621 agtttttgct gtactttcta tagtgaatag agttaggcag ggatattcac cattatcgtt
   1681 tcagacccac ctcccaaccc cgaggggacc cgacaggccc gaaggaatag aagaagaagg
   1741 tggagagaga gacagagaca gatccattcg attagtgaac ggatctcgac ggttaacttt
   1801 taaaagaaaa ggggggattg gggggtacag tgcaggggaa agaatagtag acataatagc
   1861 aacagacata caaactaaag aattacaaaa acaaattaca aaaattcaaa attttatcga
   1921 tactagtatt atgcccagta catgacctta tgggactttc ctacttggca gtacatctac
   1981 gtattagtca tcgctattac catggtgatg cggttttggc agtacatcaa tgggcgtgga
   2041 tagcggtttg actcacgggg atttccaagt ctccacccca ttgacgtcaa tgggagtttg
   2101 ttttggcacc aaaatcaacg ggactttcca aaatgtcgta acaactccgc cccattgacg
   2161 caaatgggcg gtaggcgtgt acggtgggag gtctatataa gcagagctcg tttagtgaac
   2221 cgtcagatcg cctggagacg ccatccacgc tgttttgacc tccatagaag attctagagc
   2281 tagcgaattc gaatttaaat cggatccgcg gccgcaagga tctgcgatcg ctccggtgcc
   2341 cgtcagtggg cagagcgcac atcgcccaca gtccccgaga agttgggggg aggggtcggc
   2401 aattgaacgg gtgcctagag aaggtggcgc ggggtaaact gggaaagtga tgtcgtgtac
   2461 tggctccgcc tttttcccga gggtggggga gaaccgtata taagtgcagt agtcgccgtg
   2521 aacgttcttt ttcgcaacgg gtttgccgcc agaacacagc tgaagcttcg aggggctcgc
   2581 atctctcctt cacgcgcccg ccgccctacc tgaggccgcc atccacgccg gttgagtcgc
   2641 gttctgccgc ctcccgcctg tggtgcctcc tgaactgcgt ccgccgtcta ggtaagttta
   2701 aagctcaggt cgagaccggg cctttgtccg gcgctccctt ggagcctacc tagactcagc
   2761 cggctctcca cgctttgcct gaccctgctt gctcaactct acgtctttgt ttcgttttct
   2821 gttctgcgcc gttacagatc caagctgtga ccggcgccta cgctagacgc caccatggag
   2881 agcgacgaga gcggcctgcc cgccatggag atcgagtgcc gcatcaccgg caccctgaac
   2941 ggcgtggagt tcgagctggt gggcggcgga gagggcaccc ccaagcaggg ccgcatgacc
   3001 aacaagatga agagcaccaa aggcgccctg accttcagcc cctacctgct gagccacgtg
   3061 atgggctacg gcttctacca cttcggcacc taccccagcg gctacgagaa ccccttcctg
   3121 cacgccatca acaacggcgg ctacaccaac acccgcatcg agaagtacga ggacggcggc
   3181 gtgctgcacg tgagcttcag ctaccgctac gaggccggcc gcgtgatcgg cgacttcaag
   3241 gtggtgggca ccggcttccc cgaggacagc gtgatcttca ccgacaagat catccgcagc
   3301 aacgccaccg tggagcacct gcaccccatg ggcgataacg tgctggtggg cagcttcgcc
   3361 cgcaccttca gcctgcgcga cggcggctac tacagcttcg tggtggacag ccacatgcac
   3421 ttcaagagcg ccatccaccc cagcatcctg cagaacgggg gccccatgtt cgccttccgc
   3481 cgcgtggagg agctgcacag caacaccgag ctgggcatcg tggagtacca gcacgccttc
   3541 aagaccccca tcgccttcgc cagatcccgc gctcagtcgt ccaattctgc cgtggacggc
   3601 accgccggac ccggctccac cggatctcgc gagggcagag gaagtcttct aacatgcggt
   3661 gacgtggagg agaatcccgg ccctatgacc gagtacaagc ccacggtgcg cctcgccacc
   3721 cgcgacgacg tccccagggc cgtacgcacc ctcgccgccg cgttcgccga ctaccccgcc
   3781 acgcgccaca ccgtcgatcc ggaccgccac atcgagcggg tcaccgagct gcaagaactc
   3841 ttcctcacgc gcgtcgggct cgacatcggc aaggtgtggg tcgcggacga cggcgccgcg
   3901 gtggcggtct ggaccacgcc ggagagcgtc gaagcggggg cggtgttcgc cgagatcggc
   3961 ccgcgcatgg ccgagttgag cggttcccgg ctggccgcgc agcaacagat ggaaggcctc
   4021 ctggcgccgc accggcccaa ggagcccgcg tggttcctgg ccaccgtcgg cgtctcgccc
   4081 gaccaccagg gcaagggtct gggcagcgcc gtcgtgctcc ccggagtgga ggcggccgag
   4141 cgcgccgggg tgcccgcctt cctggagacc tccgcgcccc gcaacctccc cttctacgag
   4201 cggctcggct tcaccgtcac cgccgacgtc gaggtgcccg aaggaccgcg cacctggtgc
   4261 atgacccgca agcccggtgc ctgaaatcaa cctctggatt acaaaatttg tgaaagattg
   4321 actggtattc ttaactatgt tgctcctttt acgctatgtg gatacgctgc tttaatgcct
   4381 ttgtatcatg ctattgcttc ccgtatggct ttcattttct cctccttgta taaatcctgg
   4441 ttgctgtctc tttatgagga gttgtggccc gttgtcaggc aacgtggcgt ggtgtgcact
   4501 gtgtttgctg acgcaacccc cactggttgg ggcattgcca ccacctgtca gctcctttcc
   4561 gggactttcg ctttccccct ccctattgcc acggcggaac tcatcgccgc ctgccttgcc
   4621 cgctgctgga caggggctcg gctgttgggc actgacaatt ccgtggtgtt gtcggggaag
   4681 ctgacgtcct ttccatggct gctcgcctgt gttgccacct ggattctgcg cgggacgtcc
   4741 ttctgctacg tcccttcggc cctcaatcca gcggaccttc cttcccgcgg cctgctgccg
   4801 gctctgcggc ctcttccgcg tctccgcctt cgccctcaga cgagtcggat ctccctttgg
   4861 ccgcctcccc gcctggtacc tttaagacca atgacttaca aggcagctgt agatcttagc
   4921 cactttttaa aagaaaaggg gggactggaa gggctaattc actcccaacg aaaataagat
   4981 ctgctttttg cttgtactgg gtctctctgg ttagaccaga tctgagcctg ggagctctct
   5041 ggctaactag ggaacccact gcttaagcct caataaagct tgccttgagt gcttcaagta
   5101 gtgtgtgccc gtctgttgtg tgactctggt aactagagat ccctcagacc cttttagtca
   5161 gtgtggaaaa tctctagcag tagtagttca tgtcatctta ttattcagta tttataactt
   5221 gcaaagaaat gaatatcaga gagtgagagg aacttgttta ttgcagctta taatggttac
   5281 aaataaagca atagcatcac aaatttcaca aataaagcat ttttttcact gcattctagt
   5341 tgtggtttgt ccaaactcat caatgtatct tatcatgtct ggctctagct atcccgcccc
   5401 taactccgcc cagttccgcc cattctccgc cccatggctg actaattttt tttatttatg
   5461 cagaggccga ggccgcctcg gcctctgagc tattccagaa gtagtgagga ggcttttttg
   5521 gaggcctaga cttttgcaga gacggcccaa attcgtaatc atggtcatag ctgtttcctg
   5581 tgtgaaattg ttatccgctc acaattccac acaacatacg agccggaagc ataaagtgta
   5641 aagcctgggg tgcctaatga gtgagctaac tcacattaat tgcgttgcgc tcactgcccg
   5701 ctttccagtc gggaaacctg tcgtgccagc tgcattaatg aatcggccaa cgcgcgggga
   5761 gaggcggttt gcgtattggg cgctcttccg cttcctcgct cactgactcg ctgcgctcgg
   5821 tcgttcggct gcggcgagcg gtatcagctc actcaaaggc ggtaatacgg ttatccacag
   5881 aatcagggga taacgcagga aagaacatgt gagcaaaagg ccagcaaaag gccaggaacc
   5941 gtaaaaaggc cgcgttgctg gcgtttttcc ataggctccg cccccctgac gagcatcaca
   6001 aaaatcgacg ctcaagtcag aggtggcgaa acccgacagg actataaaga taccaggcgt
   6061 ttccccctgg aagctccctc gtgcgctctc ctgttccgac cctgccgctt accggatacc
   6121 tgtccgcctt tctcccttcg ggaagcgtgg cgctttctca tagctcacgc tgtaggtatc
   6181 tcagttcggt gtaggtcgtt cgctccaagc tgggctgtgt gcacgaaccc cccgttcagc
   6241 ccgaccgctg cgccttatcc ggtaactatc gtcttgagtc caacccggta agacacgact
   6301 tatcgccact ggcagcagcc actggtaaca ggattagcag agcgaggtat gtaggcggtg
   6361 ctacagagtt cttgaagtgg tggcctaact acggctacac tagaaggaca gtatttggta
   6421 tctgcgctct gctgaagcca gttaccttcg gaaaaagagt tggtagctct tgatccggca
   6481 aacaaaccac cgctggtagc ggtggttttt ttgtttgcaa gcagcagatt acgcgcagaa
   6541 aaaaaggatc tcaagaagat cctttgatct tttctacggg gtctgacgct cagtggaacg
   6601 aaaactcacg ttaagggatt ttggtcatga gattatcaaa aaggatcttc acctagatcc
   6661 ttttaaatta aaaatgaagt tttaaatcaa tctaaagtat atatgagtaa acttggtctg
   6721 acagttacca atgcttaatc agtgaggcac ctatctcagc gatctgtcta tttcgttcat
   6781 ccatagttgc ctgactcccc gtcgtgtaga taactacgat acgggagggc ttaccatctg
   6841 gccccagtgc tgcaatgata ccgcgagacc cacgctcacc ggctccagat ttatcagcaa
   6901 taaaccagcc agccggaagg gccgagcgca gaagtggtcc tgcaacttta tccgcctcca
   6961 tccagtctat taattgttgc cgggaagcta gagtaagtag ttcgccagtt aatagtttgc
   7021 gcaacgttgt tgccattgct acaggcatcg tggtgtcacg ctcgtcgttt ggtatggctt
   7081 cattcagctc cggttcccaa cgatcaaggc gagttacatg atcccccatg ttgtgcaaaa
   7141 aagcggttag ctccttcggt cctccgatcg ttgtcagaag taagttggcc gcagtgttat
   7201 cactcatggt tatggcagca ctgcataatt ctcttactgt catgccatcc gtaagatgct
   7261 tttctgtgac tggtgagtac tcaaccaagt cattctgaga atagtgtatg cggcgaccga
   7321 gttgctcttg cccggcgtca atacgggata ataccgcgcc acatagcaga actttaaaag
   7381 tgctcatcat tggaaaacgt tcttcggggc gaaaactctc aaggatctta ccgctgttga
   7441 gatccagttc gatgtaaccc actcgtgcac ccaactgatc ttcagcatct tttactttca
   7501 ccagcgtttc tgggtgagca aaaacaggaa ggcaaaatgc cgcaaaaaag ggaataaggg
   7561 cgacacggaa atgttgaata ctcatactct tcctttttca atattattga agcatttatc
   7621 agggttattg tctcatgagc ggatacatat ttgaatgtat ttagaaaaat aaacaaatag
   7681 gggttccgcg cacatttccc cgaaaagtgc cacctgacgt ctaagaaacc attattatca
   7741 tgacattaac ctataaaaat aggcgtatca cgaggccctt tcgtctcgcg cgtttcggtg
   7801 atgacggtga aaacctctga cacatgcagc tcccggagac ggtcacagct tgtctgtaag
   7861 cggatgccgg gagcagacaa gcccgtcagg gcgcgtcagc gggtgttggc gggtgtcggg
   7921 gctggcttaa ctatgcggca tcagagcaga ttgtactgag agtgcaccat atgcggtgtg
   7981 aaataccgca cagatgcgta aggagaaaat accgcatcag gcgccattcg ccattcaggc
   8041 tgcgcaactg ttgggaaggg cgatcggtgc gggcctcttc gctattacgc cagctggcga
   8101 aagggggatg tgctgcaagg cgattaagtt gggtaacgcc agggttttcc cagtcacgac
   8161 gttgtaaaac gacggccagt gccaagctg
//

如若转载,请注明出处:https://www.ouq.net/2382.html

(0)
打赏 微信打赏,为服务器增加50M流量 微信打赏,为服务器增加50M流量 支付宝打赏,为服务器增加50M流量 支付宝打赏,为服务器增加50M流量
上一篇 05/05/2023
下一篇 05/12/2023

相关推荐

 • CRISPR质粒区别

  PX330; SpCas9 and single guide RNA PX458; SpCas9-2A-EGFP and single guide RNA PX459; SpCas9-2A-Puro and single guide RNA…

  实验方法 04/07/2024
  237
 • TurboYFP:Enhanced derivative of PhiYFP

  TurboYFP 是来自水母 Phialidium sp 的黄色荧光蛋白 PhiYFP 的增强变体。 它具有超亮的黄色荧光,最大发射波长为 538 nm,理想地位于绿色和红色荧光蛋白之间,允许使用通用检测通道和单激光激发线通过流式细胞术轻松…

  05/04/2024
  40